VoucherLines

Makbuz kalemlerinin(Mal / Hizmet) tüm detaylarının girileceği alandır.

public class EVoucherLineDto
{
  public string Name { get; set; }
  public decimal GrossWage { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
  public decimal KDVPercent { get; set; }
  public decimal KDVTotal { get; set; }
  public List<TaxDto> Taxes { get; set; }
  public decimal GVWithholdingPercent { get; set; }
  public decimal GVWithholdingTotal { get; set; }
}
public class TaxDto
{
  public string TaxCode { get; set; }
  public decimal? Total { get; set; }
  public decimal? Percent { get; set; }
  public string ReasonCode { get; set; }
  public string ReasonDesc { get; set; }
}

Name

string Zorunlu

Ürünün adının girileceği alandır.

GrossWage

decimal Zorunlu

Brüt ücretin girileceği alandır.

Price

string Zorunlu

Ürün fiyatının girileceği alandır.

KDVPercent

decimal Seçimli

Ürünün KDV oranının girileceği alandır.

KDV Oranları: 1, 8 ve 18'dir.

KDV Oranı 0 olması durumunda vergi muafiyet sebebi belirtilmelidir. Vergi muafiyet nesnesi için Bkz.

TaxExcemptionReasonInfo

KDVTotal

decimal Seçimli

Ürünün KDV toplamının girileceği alandır.

Taxes

List Seçimli

Ürüne eklenecek diğer vergilerin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Vergi Kodları altında belirtilmiştir.

public class TaxDto
{
   public string TaxCode { get; set; }
   public decimal Total { get; set; }
   public decimal Percent { get; set; }
   public string ReasonCode { get; set; }
   public string ReasonDesc { get; set; }
}

TaxCode: Vergi kodunun girileceği alandır. string Zorunlu

Total: Vergi toplamının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.

Percent: Vergi oranının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.

Girilen vergi kod listeleri bölümünde Tevkifat Kodları altında yer alıyor ise aşağıda bulunan alanların doldurulması zorunludur.

ReasonCode: Kodun girileceği alandır.

ReasonDesc: Kodun açıklamasının girileceği alandır.

Örn: Eğer girilen vergi KDV Tevkifatına ait ise;

Voucher.VoucherLines[0].Taxes = [
  {
    TaxCode: "9015",
    Total: 1.72, //1.72 örnek olarak verilmiştir.
    Percent: 40,
    ReasonCode: "601",
    ReasonDesc: "Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik"
  }
]

GVWithholdingPercent

decimalSeçimli

Gelir Vergisi Stopajı yüzdesinin girileceği alandır.

GVWithholdingAmounth

decimalSeçimli

Gelir Vergisi Stopajı tutarının girileceği alandır.