CustomerInfo

Alıcı bilgilerinin girileceği alandır.

CustomerInfo PartyInfoDto nesnesinden türetilmektedir.

public class PartyInfoDto : AddressInfoDto
{
   public string TaxNumber { get; set; }
   public string Name { get; set; }
   public string TaxOffice { get; set; }
   public List<IDTypeDto> PartyIdentifications { get; set; }
   public List<IDTypeDto> AgentPartyIdentifications { get; set; } 
}
public class AddressInfoDto
{
   public string Address { get; set; }
   public string District { get; set; }
   public string City { get; set; }
   public string Country { get; set; }
   public string PostalCode { get; set; }
   public string Phone { get; set; }
   public string Fax { get; set; }
   public string Mail { get; set; }
   public string WebSite { get; set; }
}
public class IDTypeDto
{
   public string SchemeID { get; set; }
   public string Value { get; set; }
}

TaxNumber

string Zorunlu

Alıcının Vergi / T.C. Kimlik Numarasının girileceği alandır.

Name

string Zorunlu

Alıcının Ünvanı / Adı Soyadının girileceği alandır.

TaxOffice

string Seçimli

Alıcının vergi dairesinin girileceği alandır.

Address

string Zorunlu

Alıcının adres bilgisinin girileceği alandır.

District

string Zorunlu

Alıcının ilçe bilgisinin girileceği alandır.

City

string Zorunlu

Alıcının şehir bilgisinin girileceği alandır.

Country

string Zorunlu

Alıcının ülke bilgisinin girileceği alandır.

PostalCode

string Seçimli

Alıcının posta kodunun girileceği alandır.

Phone

string Seçimli

Alıcının telefon numarasının girileceği alandır.

Fax

string Seçimli

Alıcının fax bilgisi girilir.

Mail

string Seçimli

Alıcının mail bilgisi girilir

WebSite

string Seçimli

Alıcının web site bilgisi girilir.

PartyIdentifications

List Seçimli

Alıcının diğer resmi bilgilerinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Resmi Belge Kodları altında belirtilmiştir.

ArchiveInvoice.CustomerInfo.PartyIdentifications = [
          { SchemeID: "TESISATNO", Value: "00000123456" }
];

AgentPartyIdentifications

List Seçimli

Aracı kuruma ait bilgilerinin girileceği alandır.