Hata Kodları

200 - OK

HTTP 200 durum kodu, yanıtın başarılı olduğunu gösterir.

401 - Unauthorized

Bu durumda, alınan bir yanıta erişim sağlamak için yetkilendirme gerekir.

403 - Forbidden

Kullanıcının söz konusu kaynak üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmadığı anlamına gelir.

500, 502, 503, 504 - Server Errors

Sunucunun belirli bir isteği tamamlamak için gereken gereksinimleri desteklemediğini veya sahip olmadığını gösterir.

BadRequest - 400

Servisten 400 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz istekte geçersiz veriler bulunduğu anlamında gelmektedir. Bu hatayı aldığınız durumda istek parametrelerinizi gözden geçirmeniz gerekmektedir.

Örnek Dönüş
{
 "Message": "GECERSIZ ISTEK",
 "Errors": [
  {
   "Code": 400,
   "Description": "Alias",
   "Detail": "Nesnesi Null Olamaz."
  }
 ]
}

NotFound - 404

Servisten 404 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz isteğe karşılık bir kayıt olamadığı anlamına gelmektedir.

Örnek Dönüş
{
 "Message": "HATALI ISTEK",
 "Errors": [
  {
   "Code": 3006,
   "Description": "Belge Bulunamadı.",
   "Detail": "61bc499c-8e77-4ec9-a358-8f7a6d657d51 Nolu belge sistemde bulunamadı."
  }
 ]
}

404 Dönebilecek Diğer Kodlar

KodAçıklama

3000

Alıcıya Ait Etiket Bulunamadı.

3001

Göndericiye Ait Etiket Bulunamadı.

3002

Etiket Sistemde Kayıtlı Değildir.

3003

Belge Sistemde Bulunamadı.

3004

Kayıt Sistemde Bulunamadı.

3005

Döküman İçeriği Boş.

3006

Rapor Sistemde Bulunamadı.

3007

Raporlanacak Fatura Bulunamadı.

3008

Raporlanacak Makbuz Bulunamadı.

3009

Seri Firmaya Tanımlı Değil.

3010

Şablon Bulunamadı.

3011

Şablon Aktif Değil.

3012

Firmaya Tanımlı Herhangi Bir Şablon Bulunmamaktadır.

3013

E-Mail Modülünüz Aktif Değildir.

3014

Whatsapp Modülünüz Aktif Değildir.

3015

Sms Modülünüz Aktif Değildir.

3016

Firma Bayiye Tanımlı Değildir.

3017

Koduna Sahip Paketiniz Bulunmamaktadır.

3018

Belirtilen Koda Sahip Alt Bayiniz Bulunmamaktadır.

Conflict - 409

Servisten 409 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz istek sistemde daha önce bulunduğu anlamına gelmektedir.

Örnek Dönüş
{
 "Message": "HATALI ISTEK",
 "Errors": [
  {
   "Code": 1000,
   "Description": "ETTN Numarası Sistemde Kayıtlıdır.",
   "Detail": "e1b40d5b-24b3-4f79-8735-a01ae5577de7 ETTN Numarası Sistemde Kayıtlıdır."
  }
 ]
}

409 Dönebilecek Diğer Kodlar

KodAçıklama

1000

Gönderilen VKN/TCKN İle Firma Uyuşmamaktadır.

1001

ETTN Numarası Sistemde Kayıtlıdır.

1002

Uyumsuz OperationType Bilgisi.

1003

E-Fatura Otomatik Olarak Kabul Edildi Durumundadır.

1004

E-Fatura Daha Önce Eklenmiş.

1005

E-Fatura Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.

1006

Temel Faturalara Cevap Verilmemektedir.

1007

E-Fatura Daha Önce Cevaplanmış.

1008

E-İrsaliye Otomatik Olarak Kabul Edildi Durumundadır.

1009

E-İrsaliye Daha Önce Eklenmiş.

1010

E-İrsaiye Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.

1011

E-İrsaliye Daha Önce Cevaplanmış.

1012

E-Arşiv Fatura Daha Önce Eklenmiş.

1013

E-SMM Daha Önce Eklenmiş.

1014

E-MM Daha Önce Eklenmiş.

1015

Kayıt Daha Önce Eklenmiş.

1016

Firmanın Belirtilen Yıl İçin Tanımlanmış Saklama Paketi Bulunmaktadır.

1017

E-SMM Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.

1018

E-MM Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.

UnprocessableEntity - 422

Servisten 422 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz istek geçerli fakat iş kuralları gereği geçersiz değerler içermektedir.

Örnek Dönüş
{
 "Message": "HATALI ISTEK",
 "Errors": [
  {
   "Code": 2000,
   "Description": "Yeterli Kontörünüz Bulunmamaktadır.",
   "Detail": "Yeterli Kontörünüz Bulunmamaktadır. Lütfen Kontör Alımı Yapınız."
  }
 ]
}

422 Dönebilecek Diğer Kodlar

Örneğin Oluşturmak istediğiniz e-Fatura KAMU daki bir vergi numarasına ait ise size 422 Fatura Seneryosu KAMU Olmalıdır hatası döner. Servisten dönen 422 kodundaki hataların detay kodları ve dönebilecek kodların listesi aşağıda listelenmiştir.

KodAçıklama

2000

Yeterli Kontörünüz Bulunmamaktadır.

2001

Firma Bilgileri Eklenirken Hata Oluştu.

2002

Saklama Alanınız Yetersiz Lütfen Üst Pakete Geçiniz.

2003

Şubeler Getirilirken Hata Oluştu.

2004

Kayıt Başarısız.

2005

Dosya Yüklenemedi.

2006

Şablon Güncellenemedi.

2007

Döküman Açılamadı.(Unzip)

2008

Döküman Deserialize Edilemedi.

2009

Döküman İşleme Hatası.

2010

Belge Ekleri Getirilirken Hata.

2011

Yeni Zarf Oluşturulurken Hata Oluştu.

2012

Döküman Okunamadı.

2013

Kayıt Silinemedi.

2014

Pdf Dosyası Oluşturulamadı.

2015

Şema/Şematron Hatası.

2016

İstatistikler Getirilirken Hata Oluştu.

2017

Uyumsuz FileType Bilgisi.

2018

SEND_TYPE İçin Geçersiz Değer.

2019

İşlem Sayısı 100 Adedi Geçemez.

2020

Uyumsuz Dosya İçeriği.

2021

Döviz Kurları Getirilirken Hata.

2022

Güncelleme Yapılırken Hata.

2023

Önizleme Oluşturulamadı.

2024

Belge Senaryosu EARSIVBELGE Olmalıdır.

2025

Alıcı E-Fatura Mükellefidir. E-Arşiv Fatura Gönderilemez.

2026

E-Arşiv Fatura Daha Önce İptal Edilmiştir.

2027

Rapor Hatalı Olması Durumunda E-Arşiv Fatura İptal Edilemez.

2028

Dosya Kuyrukta Veya Durumu Bilinmiyorsa E-Arşiv Fatura İptal Edilemez.

2029

E-Arşiv Fatura İptal Kaydı Oluşturulamadı.Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.

2030

İptal Kaydı Geri Alınmak İstenen E-Arşiv Fatura Raporlanmıştır.

2031

E-Arşiv Fatura İptal Kaydı Geri Alınamadı. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.

2032

E-Arşiv Fatura Serisi Aktif Değil.

2033

E-Arşiv Fatura Seri Alanı Boş Geçilemez.

2034

E-SMM Daha Önce İptal Edilmiştir.

2035

Rapor Hatalı Olması Durumunda E-SMM İptal Edilemez.

2036

Dosya Kuyrukta Veya Durumu Bilinmiyorsa E-SMM İptal Edilemez.

2037

E-SMM İptal Kaydı Oluşturulamadı.Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.

2038

İptal Kaydı Geri Alınmak İstenen E-SMM Raporlanmıştır.

2039

E-SMM İptal Kaydı Geri Alınamadı. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.

2040

E-SMM Serisi Aktif Değil.

2041

E-SMM Seri Alanı Boş Geçilemez.

2042

E-MM Daha Önce İptal Edilmiştir.

2043

Dosya Kuyrukta Veya Durumu Bilinmiyorsa E-MM İptal Edilemez.

2044

E-MM İptal Kaydı Oluşturulamadı.Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.

2045

İptal Kaydı Geri Alınmak İstenen E-MM Raporlanmıştır.

2046

E-MM İptal Kaydı Geri Alınamadı. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.

2047

E-MM Serisi Aktif Değil.

2048

E-MM Seri Alanı Boş Geçilemez.

2049

Rapor Sorgulanamaz.

2050

Rapor Oluşturulurken Hata.

2051

Gönderici E-Fatura Mükellefi Değildir.

2052

Alıcıya Ait Etiket Kullanımda Değildir.

2053

Alıcı Bu Tarihde E-Fatura Mükellefi Olmuştur.

2054

Alıcı E-Fatura Mükellefi Değildir.

2055

Alıcının Etiketi Girilmelidir.

2056

Alıcıya Ait Etiket Kullanımdadır.

2057

E-Fatura Etiketleri Getirilirken Hata Oluştu.

2058

E-Fatura Kâğıt yada E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenmelidir.

2059

E-Fatura Senaryosu Kamu Olmalıdır.

2060

Fatura Senaryosu E-Arşiv Fatura Olmalıdır.

2061

E-Fatura Senaryosu Kamu Olmamalıdır.

2062

E-Fatura Cevabı Güncellenemedi.

2063

Fatura Senaryosu E-Arşiv Fatura Olduğu İçin E-Fatura Ucuna Gönderilemez.

2064

E-Fatura Serisi Aktif Değil.

2065

E-Fatura Seri Alanı Boş Geçilemez.

2066

Gönderici E-İrsaliye Mükellefi Değildir.

2067

Alıcı Bu Tarihde E-İrsaliye Mükellefi Olmuştur.

2068

Belge Sanal Alıcıya Gönderilemez.

2069

Belge Sanal Alıcıya Gönderilmelidir. (urn:mail:defaultpk@gib.gov.tr)

2070

E-İrsaliye Etiketleri Getirilirken Hata Oluştu.

2071

İrsaliye Yanıtı Beklememektedir.

2072

İrsaliye Senaryosu 'TEMELIRSALIYE' veya 'HKSIRSALIYE' Olmalıdır.

2073

E-İrsaliye Serisi Aktif Değil.

2074

E-İrsaliye Seri Alanı Boş Geçilemez.

2075

Kontör Paketinizin Tarihi Bitmiştir.

2076

Saklama Paketinizin Tarihi Bitmiştir.

2077

Yeterli Sayıda Paketiniz Bulunmamaktadır.

2078

Kontör Paketinizin Yeterli Kontörü Bulunmamaktadır.

2079

Rapor Hatalı Olması Durumunda E-MM İptal Edilemez.

Last updated