Links
Comment on page

Hata Kodları

200 - OK
HTTP 200 durum kodu, yanıtın başarılı olduğunu gösterir.
401 - Unauthorized
Bu durumda, alınan bir yanıta erişim sağlamak için yetkilendirme gerekir.
403 - Forbidden
Kullanıcının söz konusu kaynak üzerinde herhangi bir yetkiye sahip olmadığı anlamına gelir.
500, 502, 503, 504 - Server Errors
Sunucunun belirli bir isteği tamamlamak için gereken gereksinimleri desteklemediğini veya sahip olmadığını gösterir.

BadRequest - 400

Servisten 400 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz istekte geçersiz veriler bulunduğu anlamında gelmektedir. Bu hatayı aldığınız durumda istek parametrelerinizi gözden geçirmeniz gerekmektedir.
Örnek Dönüş
{
"Message": "GECERSIZ ISTEK",
"Errors": [
{
"Code": 400,
"Description": "Alias",
"Detail": "Nesnesi Null Olamaz."
}
]
}

NotFound - 404

Servisten 404 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz isteğe karşılık bir kayıt olamadığı anlamına gelmektedir.
Örnek Dönüş
{
"Message": "HATALI ISTEK",
"Errors": [
{
"Code": 3006,
"Description": "Belge Bulunamadı.",
"Detail": "61bc499c-8e77-4ec9-a358-8f7a6d657d51 Nolu belge sistemde bulunamadı."
}
]
}

404 Dönebilecek Diğer Kodlar

Kod
Açıklama
3000
Alıcıya Ait Etiket Bulunamadı.
3001
Göndericiye Ait Etiket Bulunamadı.
3002
Etiket Sistemde Kayıtlı Değildir.
3003
Belge Sistemde Bulunamadı.
3004
Kayıt Sistemde Bulunamadı.
3005
Döküman İçeriği Boş.
3006
Rapor Sistemde Bulunamadı.
3007
Raporlanacak Fatura Bulunamadı.
3008
Raporlanacak Makbuz Bulunamadı.
3009
Seri Firmaya Tanımlı Değil.
3010
Şablon Bulunamadı.
3011
Şablon Aktif Değil.
3012
Firmaya Tanımlı Herhangi Bir Şablon Bulunmamaktadır.
3013
E-Mail Modülünüz Aktif Değildir.
3014
Whatsapp Modülünüz Aktif Değildir.
3015
Sms Modülünüz Aktif Değildir.
3016
Firma Bayiye Tanımlı Değildir.
3017
Koduna Sahip Paketiniz Bulunmamaktadır.
3018
Belirtilen Koda Sahip Alt Bayiniz Bulunmamaktadır.

Conflict - 409

Servisten 409 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz istek sistemde daha önce bulunduğu anlamına gelmektedir.
Örnek Dönüş
{
"Message": "HATALI ISTEK",
"Errors": [
{
"Code": 1000,
"Description": "ETTN Numarası Sistemde Kayıtlıdır.",
"Detail": "e1b40d5b-24b3-4f79-8735-a01ae5577de7 ETTN Numarası Sistemde Kayıtlıdır."
}
]
}

409 Dönebilecek Diğer Kodlar

Kod
Açıklama
1000
Gönderilen VKN/TCKN İle Firma Uyuşmamaktadır.
1001
ETTN Numarası Sistemde Kayıtlıdır.
1002
Uyumsuz OperationType Bilgisi.
1003
E-Fatura Otomatik Olarak Kabul Edildi Durumundadır.
1004
E-Fatura Daha Önce Eklenmiş.
1005
E-Fatura Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.
1006
Temel Faturalara Cevap Verilmemektedir.
1007
E-Fatura Daha Önce Cevaplanmış.
1008
E-İrsaliye Otomatik Olarak Kabul Edildi Durumundadır.
1009
E-İrsaliye Daha Önce Eklenmiş.
1010
E-İrsaiye Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.
1011
E-İrsaliye Daha Önce Cevaplanmış.
1012
E-Arşiv Fatura Daha Önce Eklenmiş.
1013
E-SMM Daha Önce Eklenmiş.
1014
E-MM Daha Önce Eklenmiş.
1015
Kayıt Daha Önce Eklenmiş.
1016
Firmanın Belirtilen Yıl İçin Tanımlanmış Saklama Paketi Bulunmaktadır.
1017
E-SMM Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.
1018
E-MM Serisi Daha Önce Kullanılmıştır.

UnprocessableEntity - 422

Servisten 422 Http kodu ile bir dönüş aldığınızda, gönderdiğiniz istek geçerli fakat iş kuralları gereği geçersiz değerler içermektedir.
Örnek Dönüş
{
"Message": "HATALI ISTEK",
"Errors": [
{
"Code": 2000,
"Description": "Yeterli Kontörünüz Bulunmamaktadır.",
"Detail": "Yeterli Kontörünüz Bulunmamaktadır. Lütfen Kontör Alımı Yapınız."
}
]
}

422 Dönebilecek Diğer Kodlar

Örneğin Oluşturmak istediğiniz e-Fatura KAMU daki bir vergi numarasına ait ise size 422 Fatura Seneryosu KAMU Olmalıdır hatası döner. Servisten dönen 422 kodundaki hataların detay kodları ve dönebilecek kodların listesi aşağıda listelenmiştir.
Kod
Açıklama
2000
Yeterli Kontörünüz Bulunmamaktadır.
2001
Firma Bilgileri Eklenirken Hata Oluştu.
2002
Saklama Alanınız Yetersiz Lütfen Üst Pakete Geçiniz.
2003
Şubeler Getirilirken Hata Oluştu.
2004
Kayıt Başarısız.
2005
Dosya Yüklenemedi.
2006
Şablon Güncellenemedi.
2007
Döküman Açılamadı.(Unzip)
2008
Döküman Deserialize Edilemedi.
2009
Döküman İşleme Hatası.
2010
Belge Ekleri Getirilirken Hata.
2011
Yeni Zarf Oluşturulurken Hata Oluştu.
2012
Döküman Okunamadı.
2013
Kayıt Silinemedi.
2014
Pdf Dosyası Oluşturulamadı.
2015
Şema/Şematron Hatası.
2016
İstatistikler Getirilirken Hata Oluştu.
2017
Uyumsuz FileType Bilgisi.
2018
SEND_TYPE İçin Geçersiz Değer.
2019
İşlem Sayısı 100 Adedi Geçemez.
2020
Uyumsuz Dosya İçeriği.
2021
Döviz Kurları Getirilirken Hata.
2022
Güncelleme Yapılırken Hata.
2023
Önizleme Oluşturulamadı.
2024
Belge Senaryosu EARSIVBELGE Olmalıdır.
2025
Alıcı E-Fatura Mükellefidir. E-Arşiv Fatura Gönderilemez.
2026
E-Arşiv Fatura Daha Önce İptal Edilmiştir.
2027
Rapor Hatalı Olması Durumunda E-Arşiv Fatura İptal Edilemez.
2028
Dosya Kuyrukta Veya Durumu Bilinmiyorsa E-Arşiv Fatura İptal Edilemez.
2029
E-Arşiv Fatura İptal Kaydı Oluşturulamadı.Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.
2030
İptal Kaydı Geri Alınmak İstenen E-Arşiv Fatura Raporlanmıştır.
2031
E-Arşiv Fatura İptal Kaydı Geri Alınamadı. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.
2032
E-Arşiv Fatura Serisi Aktif Değil.
2033
E-Arşiv Fatura Seri Alanı Boş Geçilemez.
2034
E-SMM Daha Önce İptal Edilmiştir.
2035
Rapor Hatalı Olması Durumunda E-SMM İptal Edilemez.
2036
Dosya Kuyrukta Veya Durumu Bilinmiyorsa E-SMM İptal Edilemez.
2037
E-SMM İptal Kaydı Oluşturulamadı.Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.
2038
İptal Kaydı Geri Alınmak İstenen E-SMM Raporlanmıştır.
2039
E-SMM İptal Kaydı Geri Alınamadı. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.
2040
E-SMM Serisi Aktif Değil.
2041
E-SMM Seri Alanı Boş Geçilemez.
2042
E-MM Daha Önce İptal Edilmiştir.
2043
Dosya Kuyrukta Veya Durumu Bilinmiyorsa E-MM İptal Edilemez.
2044
E-MM İptal Kaydı Oluşturulamadı.Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.
2045
İptal Kaydı Geri Alınmak İstenen E-MM Raporlanmıştır.
2046
E-MM İptal Kaydı Geri Alınamadı. Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.
2047
E-MM Serisi Aktif Değil.
2048
E-MM Seri Alanı Boş Geçilemez.
2049
Rapor Sorgulanamaz.
2050
Rapor Oluşturulurken Hata.
2051
Gönderici E-Fatura Mükellefi Değildir.
2052
Alıcıya Ait Etiket Kullanımda Değildir.
2053
Alıcı Bu Tarihde E-Fatura Mükellefi Olmuştur.
2054
Alıcı E-Fatura Mükellefi Değildir.
2055
Alıcının Etiketi Girilmelidir.
2056
Alıcıya Ait Etiket Kullanımdadır.
2057
E-Fatura Etiketleri Getirilirken Hata Oluştu.
2058
E-Fatura Kâğıt yada E-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenmelidir.
2059
E-Fatura Senaryosu Kamu Olmalıdır.
2060
Fatura Senaryosu E-Arşiv Fatura Olmalıdır.
2061
E-Fatura Senaryosu Kamu Olmamalıdır.
2062
E-Fatura Cevabı Güncellenemedi.
2063
Fatura Senaryosu E-Arşiv Fatura Olduğu İçin E-Fatura Ucuna Gönderilemez.
2064
E-Fatura Serisi Aktif Değil.
2065
E-Fatura Seri Alanı Boş Geçilemez.
2066
Gönderici E-İrsaliye Mükellefi Değildir.
2067
Alıcı Bu Tarihde E-İrsaliye Mükellefi Olmuştur.
2068
Belge Sanal Alıcıya Gönderilemez.
2069
Belge Sanal Alıcıya Gönderilmelidir. (urn:mail:[email protected])
2070
E-İrsaliye Etiketleri Getirilirken Hata Oluştu.
2071
İrsaliye Yanıtı Beklememektedir.
2072
İrsaliye Senaryosu 'TEMELIRSALIYE' veya 'HKSIRSALIYE' Olmalıdır.
2073
E-İrsaliye Serisi Aktif Değil.
2074
E-İrsaliye Seri Alanı Boş Geçilemez.
2075
Kontör Paketinizin Tarihi Bitmiştir.
2076
Saklama Paketinizin Tarihi Bitmiştir.
2077
Yeterli Sayıda Paketiniz Bulunmamaktadır.
2078
Kontör Paketinizin Yeterli Kontörü Bulunmamaktadır.
2079
Rapor Hatalı Olması Durumunda E-MM İptal Edilemez.