Links

InvoiceLines

Fatura kalemlerinin(Mal / Hizmet) tüm detaylarının girileceği alandır.
public class EArchiveInvoiceLineDto
{
public string Index { get; set; }
public string SellerCode { get; set; }
public string BuyerCode { get; set; }
public string Name { get; set; }
public string Description { get; set; }
public decimal Quantity { get; set; }
public string UnitType { get; set; }
public decimal Price { get; set; }
public decimal AllowanceTotal { get; set; }
public decimal KDVPercent { get; set; }
public decimal KDVTotal { get; set; }
public List<TaxDto> Taxes { get; set; }
public string ManufacturerCode { get; set; }
public string BrandName { get; set; }
public string ModelName { get; set; }
public string Note { get; set; }
public string OzelMatrahReason { get; set; }
public decimal OzelMatrahTotal { get; set; }
}

Index

string Seçimli
Fatura kaleminin sıra numarasının belirtileceği alandır.

SellerCode

string Seçimli
Ürünün satıcı kodunun girileceği alandır.

BuyerCode

string Seçimli
Ürünün alıcı kodunun girileceği alandır.

Name

string Zorunlu
Ürünün adının girileceği alandır.

Description

string Seçimli
Ürünün açıklamasının girileceği alandır.

Quantity

decimal Zorunlu
Miktarın girileceği alandır.

UnitType

string Zorunlu
Birim tipinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Birim Kodları altında belirtilmiştir.

Price

decimal Zorunlu
Ürün fiyatının girileceği alandır.

AllowanceTotal

decimal Zorunlu
İskonto tutarının girileceği alandır.

KDVPercent

decimal Seçimli
Ürünün KDV oranının girileceği alandır.
KDV Oranları: 0,1, 8 ve 18'dir.
KDV Oranı 0 olması durumunda vergi muafiyet sebebi belirtilmelidir. Vergi muafiyet nesnesi için Bkz. TaxExemptionReasonInfo

KDVTotal

decimal Seçimli
Ürünün KDV toplamının girileceği alandır.

Taxes

List Seçimli
Ürüne eklenecek diğer vergilerin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Vergi Kodları altında belirtilmiştir.
public class TaxDto
{
public string TaxCode { get; set; }
public decimal Total { get; set; }
public decimal Percent { get; set; }
public string ReasonCode { get; set; }
public string ReasonDesc { get; set; }
}
TaxCode: Vergi kodunun girileceği alandır. string Zorunlu
Total: Vergi toplamının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.
Percent: Vergi oranının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.
Girilen vergi kod listeleri bölümünde Tevkifat Kodları altında yer alıyor ise aşağıda bulunan alanların doldurulması zorunludur.
ReasonCode: Kodun girileceği alandır.
ReasonDesc: Kodun açıklamasının girileceği alandır.
Örn: Eğer girilen vergi KDV Tevkifatına ait ise;
ArchiveInvoice.InvoiceLines[0].Taxes = [
{
TaxCode: "9015",
Total: 1.72, //1.72 örnek olarak verilmiştir.
Percent: 40,
ReasonCode: "601",
ReasonDesc: "Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik"
}
]

ManufacturerCode

string Seçimli
Üretici kodunun girileceği alandır.

BrandName

string Seçimli
Marka adının girileceği alandır.

ModelName

string Seçimli
Model adının girileceği alandır.

Note

string Seçimli
Notun ekleneceği alandır.

OzelMatrahReason

string Zorunlu
Özel matrah nedeninin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Özel Matrah Kodları altında belirtilmiştir.
Fatura tipi “OZELMATRAH” olması durumunda doldurulacaktır.

OzelMatrahTotal

decimal Zorunlu
Özel matrah tutarının girileceği alandır.
Fatura tipi “OZELMATRAH” olması durumunda doldurulacaktır.
Satış bedeli tek kalemde girilecektir. Kalemde gösterilen KDV "Özel Matrah Tutarı" üzerinden hesaplanacaktır.
Last modified 11mo ago