Bildirim Kurallarını Listeler

E-Arşiv bildirim kurallarını listeler.

E-Arşiv bildirim kurallarını listelemek için bu ucu kullanabilirsiniz. Search parametresiyle liste içerisinde arama yapabilirsiniz.

GET/earchive/Notification
Query parameters
Response

E-Arşiv bildirim kurallarını listeler.

Body
Pageinteger (int32)
PageSizeinteger (int32)
TotalCountnullable integer (int32)
TotalPagesnullable integer (int32)
Contentnullable array of EArchiveNotificationResponse (object)
Request
const response = await fetch('/earchive/Notification', {
  method: 'GET',
  headers: {},
});
const data = await response.json();
Response
{
 "Content": [
  {
   "RuleName": "text",
   "ContactList": [
    {
     "NotificationValue": "text",
     "NotificationValueType": "Whatsapp"
    }
   ],
   "IsActive": false,
   "CreatedDate": "2024-07-23T15:51:13.503Z"
  }
 ]
}
var options = new RestClientOptions("https://apitest.nilvera.com")
{
 MaxTimeout = -1,
};
var client = new RestClient(options);
var request = new RestRequest("/earchive/Notification", Method.Get);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer <API KEY>");
RestResponse response = await client.ExecuteAsync(request);
Console.WriteLine(response.Content);