CompanyInfo

Gönderici bilgilerinin girileceği alandır.

CompanyInfo PartyInfoDto nesnesinden türetilmektedir.

CompanyInfo nesnesi doldurulmadığı takdirde sistem aktif firmanın bilgilerini alıp PartyInfoDto nesnesini doldurmaktadır.

ArchiveInvoice.CompanyInfo = null;
public class PartyInfoDto : AddressInfoDto
{
   public string TaxNumber { get; set; }
   public string Name { get; set; }
   public string TaxOffice { get; set; }
   public List<IDTypeDto> PartyIdentifications { get; set; }
   public List<IDTypeDto> AgentPartyIdentifications { get; set; } 
}
public class AddressInfoDto
{
   public string Address { get; set; }
   public string District { get; set; }
   public string City { get; set; }
   public string Country { get; set; }
   public string PostalCode { get; set; }
   public string Phone { get; set; }
   public string Fax { get; set; }
   public string Mail { get; set; }
   public string WebSite { get; set; }
}
public class IDTypeDto
{
   public string SchemeID { get; set; }
   public string Value { get; set; }
}

TaxNumber

string Zorunlu

Göndericinin Vergi / T.C. Kimlik Numarasının girileceği alandır.,

Name

string Zorunlu

Göndericinin Ünvanı / Adı Soyadının girileceği alandır.

TaxOffice

string Seçimli

Göndericinin vergi dairesinin girileceği alandır.

Address

string Zorunlu

Göndericinin adres bilgisinin girileceği alandır.

District

string Zorunlu

Göndericinin ilçe bilgisinin girileceği alandır.

City

string Zorunlu

Göndericinin şehir bilgisinin girileceği alandır.

Country

string Zorunlu

Göndericinin ülke bilgisinin girileceği alandır.

PostalCode

string Seçimli

Göndericinin posta kodunun girileceği alandır.

Phone

string Seçimli

Göndericinin telefon numarasının girileceği alandır.

Fax

string Seçimli

Göndericinin fax bilgisi girilir.

Mail

string Seçimli

Göndericinin mail bilgisi girilir

WebSite

string Seçimli

Göndericinin web site bilgisi girilir.

PartyIdentifications

List Seçimli

Göndericinin diğer resmi bilgilerinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Resmi Bilgi Kodları altında belirtilmiştir.

ArchiveInvoice.CompanyInfo.PartyIdentifications = [
          { SchemeID: "TESISATNO", Value: "00000123456" }
];

AgentPartyIdentifications

List Seçimli

Aracı kuruma ait bilgilerinin girileceği alandır.