Links

CompanyInfo

Gönderici bilgilerinin girileceği alandır.
CompanyInfo PartyInfoDto nesnesinden türetilmektedir.
CompanyInfo nesnesi doldurulmadığı takdirde sistem aktif firmanın bilgilerini alıp PartyInfoDto nesnesini doldurmaktadır.
ArchiveInvoice.CompanyInfo = null;
public class PartyInfoDto : AddressInfoDto
{
public string TaxNumber { get; set; }
public string Name { get; set; }
public string TaxOffice { get; set; }
public List<IDTypeDto> PartyIdentifications { get; set; }
public List<IDTypeDto> AgentPartyIdentifications { get; set; }
}
public class AddressInfoDto
{
public string Address { get; set; }
public string District { get; set; }
public string City { get; set; }
public string Country { get; set; }
public string PostalCode { get; set; }
public string Phone { get; set; }
public string Fax { get; set; }
public string Mail { get; set; }
public string WebSite { get; set; }
}
public class IDTypeDto
{
public string SchemeID { get; set; }
public string Value { get; set; }
}

TaxNumber

string Zorunlu
Göndericinin Vergi / T.C. Kimlik Numarasının girileceği alandır.,

Name

string Zorunlu
Göndericinin Ünvanı / Adı Soyadının girileceği alandır.

TaxOffice

string Seçimli
Göndericinin vergi dairesinin girileceği alandır.

Address

string Zorunlu
Göndericinin adres bilgisinin girileceği alandır.

District

string Zorunlu
Göndericinin ilçe bilgisinin girileceği alandır.

City

string Zorunlu
Göndericinin şehir bilgisinin girileceği alandır.

Country

string Zorunlu
Göndericinin ülke bilgisinin girileceği alandır.

PostalCode

string Seçimli
Göndericinin posta kodunun girileceği alandır.

Phone

string Seçimli
Göndericinin telefon numarasının girileceği alandır.

Fax

string Seçimli
Göndericinin fax bilgisi girilir.

Mail

string Seçimli
Göndericinin mail bilgisi girilir

WebSite

string Seçimli
Göndericinin web site bilgisi girilir.

PartyIdentifications

List Seçimli
Göndericinin diğer resmi bilgilerinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Resmi Bilgi Kodları altında belirtilmiştir.
ArchiveInvoice.CompanyInfo.PartyIdentifications = [
{ SchemeID: "TESISATNO", Value: "00000123456" }
];

AgentPartyIdentifications

List Seçimli
Aracı kuruma ait bilgilerinin girileceği alandır.