DespatchInfo

UUID

Guid veri tipinde irsaliye cevabının takibi için kullanılacak unique numaradır.

EDespatchAnswer.DespatchInfo.UUID = 'b8787efb-639d-4efc-85b5-953bf1dbaac0';

Alanın boş gönderilmesi durumunda sistem tarafından yeni bir UUID irsaliye cevabına eklenecektir.

TemplateUUID

Bu alan yanıt irsaliyesine eklenecek olan XSLT’nin UUID'si için kullanılır. UUID'ye ait XSLT irsaliyeye eklenir.

EDespatchAnswer.DespatchInfo.TemplateUUID = '94e8b735-1361-4d6f-a4a6-3745b62239c8';

TemplateUUID alanının dolu ve TemplateBase64String alanının boş olması durumunda girilen TemplateUUID bilgisine ait tasarım yanıt irsaliyesine eklenecektir.

TemplateBase64String alanının dolu olması durumunda TemplateUUID alanına bakılmaksızın TemplateBase64String bilgisi yanıt irsaliyesinin tasarımı olarak eklenecektir.

TemplateUUID ve TemplateBase64String alanları boş geçilirse yanıt irsaliyesine varsayılan tasarım eklenecektir.

TemplateBase64String

Yanıt irsaliyesine eklenecek tasarımın Base64'ü buraya eklenir.

 • TemplateUUID alanının dolu ve TemplateBase64String alanının boş olması durumunda girilen TemplateUUID bilgisine ait tasarım yanıt irsaliyesine eklenecektir.

 • TemplateBase64String alanının dolu olması durumunda TemplateUUID alanına bakılmaksızın TemplateBase64String bilgisi yanıt irsaliyesinin tasarımı olarak eklenecektir.

 • TemplateUUID ve TemplateBase64String alanları boş geçilirse yanıt irsaliyeye varsayılan tasarım eklenecektir.

DespatchType

Enum veri tipinde bir nesnedir. Aşağıdaki bulunan değerleri alabilir. İrsaliye tipine göre seçim yapılmalıdır.

  public enum DespatchType 
  {
    MATBUDAN = 0,
    SEVK = 1
  }
EDespatch.DespatchInfo.DespatchType = 0;

DespatchSerieOrNumber

Bu alana 16 haneli e-İrsaliye numarasını, 3 haneli seri bilgisini girebilirsiniz. 16 haneli irsaliye numarası girmeniz durumunda herhangi bir işlem yapılmaz irsaliye numarası olarak girdiğiniz değer belirlenir. Eğer 3 haneli seri girerseniz portal üzerinde tanımlı olan bu seri üzerinden numara üretilir.

//Manuel İrsaliye Numarası
EDespatch.DespatchInfo.DespatchSerieOrNumber = "EFT2022000000001";

//Seri Bilgisi
EDespatch.DespatchInfo.DespatchSerieOrNumber = "EFT";

Portal da kayıtlı EFT serisine otomatik olarak sıradaki numara verilir.

IssueDate

Bu alana irsaliye tarihi girilir.

EDespatch.DespatchInfo.IssueDate = "2022-01-23T";

ActualDespatchDateTime

Bu alana irsaliye saati girilir.

EDespatch.DespatchInfo.ActualDespatchDateTime= "10:20:39.846Z";

PayableAmount

İrsaliyede ödenecek tutarın girileceği alandır.

EDespatch.DespatchInfo.PayableAmount= 18,2;

CurrencyCode

Bu alan irsaliyenin para biriminin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Para Birim Kodları altında belirtilmiştir.

EDespatch.DespatchInfo.CurrencyCode = "TRY";

DespatchProfile

Enum veri tipinde bir nesnedir. Aşağıdaki bulunan değerleri alabilir. E-İrsaliyenin senaryosunun belirtileceği alandır.

  public enum DespatchProfile 
  {
    TEMELIRSALIYE = 1,
    HKSIRSALIYE = 2
  }

Taşıma irsaliyesi olarak bilinen standart irsaliyedir.

MatbuIssueDate

Bu alana matbu irsaliye tarihi girilir.

EDespatch.DespatchInfo.MatbuIssueDate= "2022-01-23T";

MatbuNumber

Bu alana 16 haneli matbu e-İrsaliye numarasını girmelisiniz.

EDespatch.DespatchInfo.MatbuNumber= "EFT2022000000001";