ProducerLines

Makbuz kalemlerinin(Mal / Hizmet) tüm detaylarının girileceği alandır.

public class EProducerLineDto
{
  public string Name { get; set; }
  public decimal Quantity { get; set; }
  public string UnitType { get; set; }
  public decimal Price { get; set; }
  public List<TaxDto> Taxes { get; set; }
  public decimal GVWithholdingPercent { get; set; }
  public decimal GVWithholdingAmount { get; set; }
}
  public class TaxDto
  {
    public string TaxCode { get; set; }
    public decimal? Total { get; set; }
    public decimal? Percent { get; set; }
    public string ReasonCode { get; set; }
    public string ReasonDesc { get; set; }
  }

Name

string Zorunlu

Ürünün adının girileceği alandır.

Quantity

decimal Zorunlu

Miktarın girileceği alandır.

UnitType

string Zorunlu

Birim tipinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Birim Kodları altında belirtilmiştir.

Price

string Zorunlu

Ürün fiyatının girileceği alandır.

Taxes

List Seçimli

Ürüne eklenecek diğer vergilerin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Vergi Kodları altında belirtilmiştir.

public class TaxDto
{
   public string TaxCode { get; set; }
   public decimal Total { get; set; }
   public decimal Percent { get; set; }
   public string ReasonCode { get; set; }
   public string ReasonDesc { get; set; }
}

TaxCode: Vergi kodunun girileceği alandır. string Zorunlu

Total: Vergi toplamının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.

Percent: Vergi oranının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.

Girilen vergi kod listeleri bölümünde Tevkifat Kodları altında yer alıyor ise aşağıda bulunan alanların doldurulması zorunludur.

ReasonCode: Kodun girileceği alandır.

ReasonDesc: Kodun açıklamasının girileceği alandır.

Örn: Eğer girilen vergi KDV Tevkifatına ait ise;

Producer.ProducerLines[0].Taxes = [
  {
    TaxCode: "9015",
    Total: 1.72, //1.72 örnek olarak verilmiştir.
    Percent: 40,
    ReasonCode: "601",
    ReasonDesc: "Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik"
  }
]

GVWithholdingPercent

decimalSeçimli

Gelir Vergisi Stopajı yüzdesinin girileceği alandır.

GVWithholdingAmounth

decimalSeçimli

Gelir Vergisi Stopajı tutarının girileceği alandır.