KOD LİSTELERİ

Sistem de kullanılan kod listeleri aşağıda listelenmiştir.

GİB Detaylı Durum Kodları

KODAÇIKLAMAHATA KODUNDA YAPILACAK İŞLEM

1000 - ZARF KUYRUĞA EKLENDİ

Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur.

Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1100 - ZARF İŞLENİYOR

Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur.

Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.

1110 - ZIP DOSYASI DEĞİL

Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1111 - ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ

ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1120 - ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1130 - ZIP AÇILAMADI

Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1131 - ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ

Zarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1132 - XML DOSYASI DEĞİL

Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1133 - ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI

ZARF ID (sh:DocumentIdentification) ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1140 - DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI

Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1141 - ZARF ID YOK

Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1142 - ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI

Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1143 - GEÇERSİZ VERSİYON

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1150 - SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI

GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1160 - XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ

GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1161 - İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1162 - İMZA KAYDEDİLEMEDİ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1163 - GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR

Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.

Faturalar yeniden gönderilmemeli

1170 - YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1171 - GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK

Gönderici birim etiketinde "GB" yerine "PK" tanımlanmış olabilir.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1172 - POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK

Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1175 - İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ

İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu

anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1176 - İMZA SAHİBİ YETKİSİZ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1177 - GEÇERSİZ İMZA

İmza doğrulama geçersizdir.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1180 - ADRES KONTROL EDİLEMEDİ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1181 - ADRES BULUNAMADI

Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor.

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1182 - KULLANICI EKLENEMEDİ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1183 - KULLANICI SİLİNEMEDİ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1190 - SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1195 - SİSTEM HATASI

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1200 - ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ

1210 - DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ

1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

1215 - DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1220 - HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ

1220“HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir.

1220 durumunun 1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.

NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.

NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.

1230 - HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ

Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)

1300 - BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Birim Kodları

KODDEĞERKODDEĞER

C62

ADET

PK

KOLİ

KGM

KİLOGRAM - KG

KHY

HİDROJEN PEROKSİT (KG)

GRM

GRAM - G

PF

PALET

TNE

TON

CR

SANDIK

LTR

LİTRE - lt

NCL

HÜCRE ADEDİ

MTR

METRE - M

CTM

KARAT

MTK

METREKARE - M²

DMK

DESİMETRE KARE - DM²

MTQ

METRE KÜP - M³

SM3

STANDART METREKÜP

MMT

MİLİMETRE - MM

SA

ÇUVAL

CMT

SANTİMETRE - CM

CMQ

SANTİMETRE KÜP - CM3

MLT

MİLİLİTRE - ML

KJO

KİLOJOULE - KJ

MMQ

MİLİMETRE KÜP - MM3

CEN

YÜZ ADET

CMK

SANTİMETRE KARE - CM2

KPO

KİLOGRAM POTASYUM OKSİT

MTK

METRE KARE - M2

MTQ

METRE KÜP - M3

B32

KİLOGRAM/METREKARE - KG/M²

BG

POŞET

CCT

TON BAŞINA KAPASİTE

BX

KUTU

PR

ÇİFT

D40

BİN LİTRE

D30

BRÜT KALORİ

GFI

GRAM OLARAK İZOTOP

DAY

GÜN

MGM

MİLİGRAM - MG

MON

AY

GT

GROSS TON

ANN

YIL

NT

NET TON

HUR

SAAT

MND

KURUTULMUŞ NET AĞIRLIK (KG)

D61

DAKİKA

3I

KİLOGRAM/ADET - KG/ADET

D62

SANİYE

KFO

DİFOSFOR PENTAOKSİT (KG)

PA

PAKET

KMA

METİL AMİNLERİN (KG)

KNI

AZOT (KG)

KSD

%90 KURU ÜRÜN (KG)

KPH

POTASYUM HİDROKSİT (KG)

KSH

SODYUM HİDROKSİT (KG)

KUR

URANYUM (KG)

D32

TERAWATT SAAT

GWH

GİGAWATT SAAT

MWH

MEGAWATT SAAT

KWH

KİLOWATT SAAT

KWT

KİLOWATT

LPA

SAF ALKOL LİTRESİ

R9

BİN METRE KÜP

SET

SET

T3

BİN ADET

Para Birim Kodları

KODDEĞERKODDEĞER

TRY

Türk Lirası

KYD

Cayman Adaları Doları

USD

Amerikan Doları

KZT

Kazak Tengesi

EUR

Avro

LAK

Kip

AED

Dirhams

LBP

Lübnan Lirası

AFN

Afgan

LKR

Sri Lanka Rupisi

ALL

Lek

LRD

Liberya Doları

AMD

Dram

LSL

Loti

ANG

Antiller Guldeni

LTL

Litvanya Litası

AOA

Kwanza

LVL

Letonya Latsı

ARS

Arjantin Pesosu

LYD

Libya Dinarı

AUD

Avustralya Doları

MAD

Fas Dirhemı

AWG

Aruba Florini

MDL

Moldovya Leusu

AZN

Azerbaycan Manatı

MGA

Madagaskar Ariarisi

BAM

Konvertible Mark

MKD

Makedon Dinarı

BBD

Barbados Doları

MMK

Kyat

BDT

Taka

MNT

Tugrik

BGN

Bulgaristan Levi

MOP

Macau Patakası

BHD

Bahreyn Dinarı

MRO

Ouguiya

BIF

Burundi Frankı

MTL

Malta Lirası

BMD

Bermuda Doları

MUR

Mauritius Rupisi

BND

Brunei Doları

MVR

Maldiv Rupisi Rufiyaa

BOB

Bolivya Bolivyanosu

MWK

Kwacha

BOV

Bolivya Mvdolu

MXN

Meksika Pesosu

BRL

Brazilya Reali

MXV

Mexican Unidad de Inversion (UDI)

BSD

Bahama Doları

MYR

Malezya Ringgiti

BTN

Ngultrum

MZN

Mozambik Metikali

BWP

Botsvana Pulası

NAD

Namibya Doları

BYR

Belarus Rublesi

NGN

Naira

BZD

Belize Doları

NIO

Kordoba

CAD

Kanada Doları

NOK

Norveç Kronu

CDF

Kongo Frankı

NPR

Nepal Rupisi

CHE

WIR Euro

NZD

Yeni Zelanda Doları

CHF

İsviçre Frankı

OMR

Umman Riyali

CHW

WIR Franc

PAB

Balboa

CLF

Unidades de formento

PEN

Nuevo Sol

CLP

Şili Pesosu

PGK

Kina

CNY

Yuan Renminbisi

PHP

Filipinler Pesosu

COP

Kolombiya Pesosu

PKR

Pakistan Rupisi

COU

Unidad de Valor Real

PLN

Leh Zlotisi

CRC

Kosta Rika Colonu

PYG

Guarani

CUP

Küba Pesosu

QAR

Katar Riyali

CVE

Cape Verde Escudosu

ROL

Eski Romanya Leyi

CYP

Kıbrıs Lirası

RON

Yeni Ley

CZK

Çek Korunası

RSD

Sırbistan Dinarı

DJF

Cibuti Frankı

RUB

Rus Rublesi

DKK

Danimarka Kronu

RWF

Rıanda Frankı

DOP

Dominik Pesosu

SAR

Suudi Riyali

DZD

Cezayir Dinarı

SBD

Solomon Adaları Doları

EEK

Estonya Kronu

SCR

Seyşeller Rupisi

EGP

Mısır Lirası / Gineih

SDD

Sudan Dinarı

ERN

Nakfa

SEK

İsveç Kronu

ETB

Etiyopya Birri

SGD

Singapur Doları

FJD

Fiji Doları

SHP

Saint Helena Lira

FKP

Falkland Adaları Lirası

SIT

Tolar

GBP

İngiliz Sterlini

SKK

Slovak Korunası

GEL

Gürcistan Lirası / Lari

SLL

Leone

GHC

Cedi

SOS

Somali Şilini

GIP

Cebelitarık Lirası

SRD

Surinam Doları

GMD

Dalasi

STD

Dobra

GNF

Gine Frangı

SYP

Suriye Lirası

GTQ

Guatemala Kuetzalı

SZL

Lilangeni

GYD

Guyana Doları

THB

Baht

HKD

Hong Kong Doları

TJS

Somoni

HNL

Honduras Lempirası

TMM

Turkmenistan Manatı

HRK

Hırvatistan Kunası

TND

Tunus Dinarı

HTG

Haiti Gourde

TOP

Pa'anga

HUF

Macar Forinti

TTD

Trinidad ve Tobago Doları

IDR

Rupiah

TWD

Yeni Tayvan Doları

ILS

İsrail Yeni Şekeli

TZS

Tanzanya Şilini

INR

Hindistan Rupisi

UAH

Ukrayna Grivnası

IQD

Irak Dinarı

UGX

Uganda Şilini

IRR

İran Riyali

UYU

Uruguay Pesosu

ISK

İzlanda Kronası

UZS

Özbekistan Somu

JMD

Jamaika Doları

VEB

Venezuela Bolivarı

JOD

Ürdün Dinarı

VND

Dong

JPY

Japon Yeni

VUV

Vatu

KES

Kenya Şilini

WST

Samoa Talası

KGS

Kırgızistan Somu

XAF

CFA Franc BEAC

KHR

Riel

XAU

Altın(1 Troy ons)

KMF

Komoro Frankı

XCD

Doğu Karayip Doları

KPW

Kuzey Kore Wonu

YER

Yemen Riyali

KRW

Güney Kore Wonu

ZAR

Güney Afrika Randı

KWD

Kuveyt Dinarı

ZMK

Kwacha

ZWD

Zimbabve Doları

Vergi Kodları Listesi

KODAÇIKLAMA

9015

KDV Tevkifatı

0003

Gelir Vergisi Stopajı

0011

Kurumlar Vergisi Stopajı

0015

Gerçek Usulde KDV

0021

Banka Muameleleri Vergisi

0022

Sigorta Muameleleri Vergisi

0061

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi

4171

ÖTV Tevkifatı

0073

Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV

0074

Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV

0075

Alkollü İçeçeklere İlişkin ÖTV

0076

Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV

0077

Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV

1047

Damga Vergisi

1048

5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi

4071

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

4080

Özel İletişim Vergisi

4081

5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi

0071

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

8001

Borsa Tescil Ücreti

8002

Enerji Fonu

8004

TRT Payı

8005

Elektrik Tüketim Vergisi

8006

Telsiz Kullanım Ücreti

8007

Telsiz Ruhsat Ücreti

8008

Çevre Temizlik Vergisi

9021

4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi

9040

Mera Fonu

9077

Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV

9944

Belediyelere Ödenen Hal Rüsumu

KDV Muafiyet Sebepleri

Bir faturada 0 KDV olması durumunda vergi muafiyet sebebi belirtilmelidir.

Alttaki kodlar yalnızca ‘ISTISNA’ tipine sahip faturalarda kullanılabilir.

KODAÇIKLAMA

201

17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler

202

17/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler

204

17/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları

205

17/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri

206

17/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri

207

17/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri

208

17/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri

209

17/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler

211

17/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu Teslimleri

212

17/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler

213

17/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı

214

17/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri

215

17/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri

216

17/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri

217

17/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri

218

KDV 17/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İşyeri, Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması

219

17/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri

220

17/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları

221

Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti

223

Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler

225

Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler

226

17/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri

227

17/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler

228

17/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler

229

17/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri

230

17/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kıymetli Taşların Teslimi

231

17/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi

232

17/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri

234

17/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi

235

16/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Malların Teslimi

236

19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan)

237

17/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim

238

17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri

239

17/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri

240

17/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı

241

Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler

242

KDV 17/4-ö Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri

250

Kısmi İstisna Diğerleri

301

11/1-a Mal İhracatı

302

11/1-a Hizmet İhracatı

303

11/1-a Roaming Hizmetleri

304

13/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları

305

13/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

306

13/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler

307

13/c Maden Arama, Altın, Gümüş ve Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4)

308

13/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi

309

13/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi

310

13/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler

311

14/1 Uluslararası Taşımacılık

312

15/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

313

15/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

314

19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar

315

14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Römorklara Yapılan Motorin Teslimleri

316

11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

317

17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları

318

Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler

319

13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri

320

Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler

321

Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları

322

11/1-a Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti)

323

13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

324

13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri

325

13/ı Yem Teslimleri

326

13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi

327

13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi

328

13/i Konut veya İşyeri Teslimleri

330

KDV 13/j Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler

331

KDV 13/m Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

332

KDV Geçici 39. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

333

KDV 13/k Kapsamında Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

334

KDV 13/l Kapsamında Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna

335

KDV 13/n Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri

336

Geçici 40 UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler

337

Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamındaki Gaz Taşıma Hizmetleri

338

İmalatçıların Mal İhracatları

339

İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler

340

Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Mühendislik Hizmetleri

350

İstisna Diğer

KDV Tevkifat Kodları

KODDEĞER (%)AÇIKLAMA

601

40

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

602

90

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

603

70

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri

604

50

Yemek Servis Hizmeti

605

50

Organizasyon Hizmeti

606

90

İşgücü Temin Hizmetleri

607

90

Özel Güvenlik Hizmeti

608

90

Yapı Denetim Hizmetleri

609

70

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

610

90

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

611

90

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

612

90

Temizlik Hizmeti

613

90

Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

614

50

Servis Taşımacılığı Hizmeti

615

70

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

616

50

Diğer Hizmetler

617

70

Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri

618

70

Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir-Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi

619

70

Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi

620

70

İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi

621

90

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

622

90

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri

623

50

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

624

20

Yük Taşımacılığı Hizmeti

625

30

Ticari Reklam Hizmetleri

626

20

Diğer Teslimler

627

50

Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi

801

100

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

802

100

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

803

100

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri

804

100

Yemek Servis Hizmeti

805

100

Organizasyon Hizmeti

806

100

İşgücü Temin Hizmetleri

807

100

Özel Güvenlik Hizmeti

808

100

Yapı Denetim Hizmetleri

809

100

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

810

100

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

811

100

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

812

100

Temizlik Hizmeti

813

100

Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

814

100

Servis Taşımacılığı Hizmeti

815

100

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

816

100

Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri

817

100

Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir-Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi

818

100

Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi

819

100

İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi

820

100

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

821

100

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri

822

100

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

823

100

Yük Taşımacılığı Hizmeti

824

100

Ticari Reklam Hizmetleri

825

100

Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi

ÖTV Muafiyet Sebepleri

KODAÇIKLAMA

101

İhracat İstisnası

102

Diplomatik İstisna

103

Askeri Amaçlı İstisna

104

Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanlara Yapılan Teslimler

105

Uluslararası Anlaşmadan Doğan İstisna

106

Diğer İstisnalar

107

7/a Maddesi Kapsamında Yapılan Teslimler

108

Geçici 5. Madde Kapsamında Yapılan Teslimler

Özel Matrah Kod Listesi

KODAÇIKLAMA

801

Milli Piyango, Spor Toto vb. Oyunlar

802

At Yarışları ve Diğer Müşterek Bahis ve Talih Oyunları

803

Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler, Konserler, Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maçlar, Yarışlar ve Yarışmalar

804

Gümrük Depolarında ve Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar

805

Altından Mamül veya Altın İçeren Ziynet Eşyaları İle Sikke Altınların Teslimi

806

Tütün Mamülleri

807

Muzır Neşriyat Kapsamındaki Gazete, Dergi vb. Periyodik Yayınlar

808

Gümüşten Mamul veya Gümüş İçeren Ziynet Eşyaları ile Sikke Gümüşlerin Teslimi

809

Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Biletlerin ve Kartların Bayiler Tarafından Satışı

810

Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri

811

TŞOF Tarafından Araç Plakaları ile Sürücü Kurslarında Kullanılan Bir Kısım Evrakın Teslimi

812

KDV Uygulanmadan Alınan İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmaz Teslimi

İhraç Kayıtlı Kod Listesi

KODAÇIKLAMA

701

3065 s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış

702

DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar

703

4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış

Ödeme Şekli Kodları

KODDEĞER

1

Ödeme Tipi Muhtelif

10

Nakit

20

Çek

23

Banka Çeki

42

Havale / Eft

48

Kredi Kartı / Banka Kartı

Ödeme Kanal Kodları

KODDEĞER

1

Posta

2

Hava Yolu İle Posta

3

Telgraf

4

Teleks

5

SWIFT

6

Diğer İletişim Ağları

7

Tanımlı Olmayan Ağlar

8

Fedwire

9

Bankada Elle

10

Taahhütlü Hava Yolu İle Posta

11

Taahhütlü Posta

12

Kurye

13

Özel Kurye

14

Uluslararası Para Transferi

15

Ulusal Para Transferi

ZZZ

Karşılıklı Olarak Belirlenen Yol

OKC Fiş Tipleri

KODDEĞER

AVANS

Avans

YEMEK_FIS

Yemek Fişi Tahsilatı

E-FATURA

E-Fatura

E-FATURA_IRSALIYE

İrsaliye Yerine Geçen E-Fatura

E-ARSIV

E-Arşiv Fatura

E-ARSIV_IRSALIYE

İrsaliye Yerine Geçen E-Arşiv Fatura

FATURA

Fatura

OTOPARK

Otopark

FATURA_TAHSILAT

Fatura Tahsilatı İşlemleri

FATURA_TAHSILAT_KOMISYONLU

Komisyonlu Fatura Tahsilatı İşlemleri

SGK Fatura Tipleri

KODDEĞER

SAGLIK_ECZ

Eczane

SAGLIK_HAS

Hastane

SAGLIK_OPT

Optik

SAGLIK_MED

Medikal

ABONELIK

Abonelik

MAL_HIZMET

Mal/Hizmet

DIGER

Diğer

Teslim Şartı Kodları

KODDEĞER

CFR

Masraflar ve Navlun

CIF

Masraflar, Sigorta ve Navlun

CIP

Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak

CPT

Taşıma Ödenmiş Olarak

DAF

Sınırda Teslim

DAP

Belirlenen Yerde Teslim

DPU

Belirlenmiş Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim

DDP

Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak

DDU

Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim

DEQ

Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak)

DES

Gemide Teslim

EXW

İşyerinde Teslim

FAS

Gemi Doğrultusunda Masrafsız

FCA

Taşıyıcıya Masrafsız

FOB

Gemide Masrafsız

Gönderim Şekli Kodları

KODDEĞER

1

Deniz Taşımacılığı

2

Demiryolu Taşımacılığı

3

Karayolu Taşımacılığı

4

Hava Taşımacılığı

5

Posta

6

Kombine Taşımacılık

7

Sabit Nakliyat

8

Ülke İçi Su Taşımacılığı

9

Uygun Olmayan Taşıma Şekli

Kab Cinsleri

KODDEĞERKODDEĞER

AE

AEROSOL

BS

KORUMASIZ, SOĞAN SİLİNDİRİK ŞİŞE

AM

KORUMALI AMPUL

BT

CİVATA

AP

KORUMASIZ AMPUL

BU

BÜYÜK FIÇI

AT

PÜSKÜRGEÇ

BV

KORUMALI, SOĞAN ŞEKLİNDE ŞİŞE

BA

VARİL

BX

KUTU

BB

BOBİN

CA

DİKDÖRTGEN MADENİ KAP

BC

ŞİŞE KASASI

CB

BİRA KASASI

BD

TAHTA

CC

YAYIK

BE

BOHÇA

CE

BALIK SEPETİ

BF

KORUMASIZ BALON

CF

SANDIK

BG

ÇANTA

CG

KAFES

BI

KAP

CH

SANDIK

BJ

KOVA

CJ

TABUT

BK

SEPET

CK

AHŞAP VARİL

BL

SIKIŞTIRILMIŞ BALYA

CL

KANGAL

BN

SIKIŞTIRILMAMIŞ BALYA

CO

KORUMASIZ DAMACANA

BO

KORUMASIZ SİLİNDİRİK ŞİŞE

CP

KORUMALI DAMACANA

BP

KORUMALI BALON

CR

KASA

BQ

KORUMALI SİLİNDİRİK ŞİŞE

CT

MUKAVVA KUTU

BR

ÇUBUK

CU

FİNCAN

CV

KAPALI

FR

ÇERÇEVE

CX

SİLİNDİRİK TENEKE KUTU

GB

GAZ ŞİŞESİ

CY

SİLİNDİRİK

GE

GEMİCİ SANDIĞI

CZ

ÇATIR BEZİ

GI

KİRİŞ

DJ

KORUMALI, HASIR BÜYÜK ŞİŞE

HG

BÜYÜK FIÇI (250 LT)

DP

KORUMASIZ, HASIRLI BÜYÜK ŞİŞE

HR

KAPAKLI SEPET

DR

DAVUL

JC

DİKDÖRTGEN BİDON (20 LT)

EN

ZARF

JG

SÜRAHİ

FC

MEYVE KASASI

JR

KAVANOZ

FD

ÇERÇEVELİ KASA

JT

JÜT (KENEVİR) TORBA

FI

UFAK YAĞ FIÇISI

JY

SİLİNDİRİK BİDON (20 LT)

FL

DAR BOYUNLU KÜÇÜK ŞİŞE

KG

KÜÇÜK FIÇI

FO

KÜÇÜK SANDIK

CN

KONTEYNER

FP

FOTOĞRAF FİLMLERİ PAKETİ

LG

KÜTÜK

MB

ÇOK GÖZLÜ ÇANTA

PO

KESE

MT

HASIR

PT

ÇÖMLEK

MX

KİBRİT KUTUSU

PU

TABLA PAKETİ / TABLA

NE

PAKETLENMEMİŞ VEYA AMBALAJLANMAMIŞ

RD

SOPA

NS

YUVA

RG

HALKA (ÇEMBER)

NT

AG

RL

MAKARA

PA

PAKET

RO

RULO

PC

KOLİ

SA

ÇUVAL

PG

TABLA

SC

DAR KASA

PH

İBRİK

SD

IG

PI

BORU

SE

GEMİCİ SANDIĞI

PK

AMBALAJ

SH

KOKU YASTIĞI

PL

GERDEL

SK

İSKELET KASA

PN

KALAS

SM

SAC

ST

TABAKA

TU

KÜP

SU

BAVUL

TY

SİLİNDİRİK TANK

SW

ÇEKME - SARMA

VA

TEKNE

TB

GERDEL

VG

HACİM, GAZ (1031 m bar ve 15C)

TC

ÇAY SANDIĞI

VI

CAM ŞİŞE

TD

AÇILIR KAPANIR TÜP / PORTATİF TÜP

VP

VAKUMLU PAKET

TK

DİKDÖRTGEN TANK

VQ

HACİM, SIVI HALE GETİRİLMİŞ GAZ (ANORMAL ISI/BASINÇ)

TN

TENEKE KUTU

VR

HACİM, KATI, GRANÜL PARÇACIKLARI (TANELER)

TO

BÜYÜK FIÇI (250 GALONLUK)

VY

HACİM, KATI, İNCE PARÇACIKLARI (TOZ)

TR

BÜYÜK EŞYA SANDIĞI

WB

SEPET ŞİŞE

TS

KİRİŞ

Resmi Bilgi Kodları

KULLANILACAK DEĞERAÇIKLAMA

HIZMETNO

Hizmet No

MUSTERINO

Müşteri No

TESISATNO

Tesisat No

TELEFONNO

Telefon No

DISTRIBUTORNO

Distribütör No

TICARETSICILNO

Ticaret Sicil No

TAPDKNO

TAPDK No

BAYINO

Bayi No

ABONENO

Abone No

SAYACNO

Sayaç No

EPDKNO

EPDK No

SUBENO

Şube No

PASAPORTNO

Pasaport No

URETICINO

Üretici No

CIFTCINO

Çiftçi No

IMALATCINO

İmalatçı No

DOSYANO

Dosya No

HASTANO

Hasta No

MERSISNO

Mersis No

ARACIKURUMVKN

Aracı Kurum VKN

ARACIKURUMETIKET

Aracı Kurum Etiketi

Özel Matrah Kodları

KODAÇIKLAMA

801

Milli Piyango, Spor Toto vb. Oyunlar

802

At Yarışları ve Diğer Müşterek Bahis ve Talih Oyunları

803

Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler, Konserler, Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maçlar, Yarışlar ve Yarışmalar

804

Gümrük Depolarında ve Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar

805

Altından Mamül veya Altın İçeren Ziynet Eşyaları İle Sikke Altınların Teslimi

806

Tütün Mamülleri

807

Muzır Neşriyat Kapsamındaki Gazete, Dergi vb. Periyodik Yayınlar

808

Gümüşten Mamul veya Gümüş İçeren Ziynet Eşyaları ile Sikke Gümüşlerin Teslimi

809

Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Biletlerin ve Kartların Bayiler Tarafından Satışı

810

Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri

811

TŞOF Tarafından Araç Plakaları ile Sürücü Kurslarında Kullanılan Bir Kısım Evrakın Teslimi

812

KDV Uygulanmadan Alınan İkinci El Motorlu Kara Taşıtı veya Taşınmaz Teslimi