Notes

List Seçimli

İrsaliyeye ait notların ekleneceği alandır.

EDespatch.Notes = [ "İrsaliye Notu", "Bu Alana Girilir." ];