Notes

List Seçimli

Faturaya ait notların ekleneceği alandır.

EInvoice.Notes = [ "Fatura Notu", "Bu Alana Girilir." ];