E-FATURA API

E-Fatura Genel tanımları

Bu dökümanda e-Fatura genel bilgilendirme yapılmaktadır. E-Fatura kullanımında iki tür fatura profili kullanılmaktadır TEMELFATURA ve TICARIFATURA.

TEMELFATURA Senaryosu

 • Tanım : Temel fatura senaryosu, faturalama ve faturanın alıcısına ulaştırılmasıdır. Bu senaryo, sadece fatura düzenleme ve gönderme sürecine yönelik olduğu için Temel Fatura Senaryosu olarak adlandırılmıştır. Fatura alıcısı fatura üzerinde herhangi bir teknik problem olmadığı müddetçe faturayı kabul etmekle yükümlüdür. Alıcının temel e-faturayı reddetme seçeneği yoktur.

 • Kapsam : Temel Fatura senaryosu kapsamları

  • Her ölçek ve sektördeki kamu veya özel sektör satıcı ve alıcıları

  • Her türlü mal veya hizmet satışını

 • Taraflar ve Rolleri

  • Satıcı : e-Faturayı gönderen taraftır. Ayrıca alacaklı olarak da adlandırılır.

  • Alıcı : e-Faturayı alan taraftır. Ayrıca borçlu olarak da adlandırılır.

TICARIFATURA Senaryosu

 • Tanım : Bu senaryo, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi, reddedilmesi veya iade faturası düzenlenmesi durumları için kullanılacak senaryodur. Senaryo kapsamında düzenlenen fatura, vergi kanunları ve ilgili düzenlemelere bağlı olarak düzenlenen faturayı ifade eder. Bu senaryoda fatura kesilen tarafın faturaya KABUL veya REDred seçeneği sunulur. Alıcı taraf(fatura kesilen taraf) Faturayı kabul etmesi durumundan sonra herhangi bir mal/hizmet iade durumunda iade işlemlerinin bu senaryoda açıklanan esaslar dahilinde düzenlenmesi gerekmektedir.Bu senaryo kapsamında düzenlenen fatura, Temel fatura senaryosunda düzenlenen faturadan farklı değildir. Temel fatura senaryosundan farklı olarak, Ticari Fatura Senaryosunda RED ve KABUL seçeneğinin kullanımına imkan verilmiştir. Ticari Fatura Senaryosu kapsamında faturalaşma, tarafların bu konuda gösterecekleri açık rızaya bağlıdır.

 • Kapsam : Ticari Fatura senaryosu kapsamları

  • Her ölçek ve sektördeki kamu ve özel sektör alıcı ve satıcılarını

  • Her türlü mal ve hizmet satışı nedeniyle e-fatura düzenlenmesini

  • Faturaların alıcılar tarafından yanıt vermesi suretiyle kabul edilebilmesini

  • Faturaların alıcılar tarafından yanıt vermesi suretiyle reddedilebilmesini

  • İade faturası düzenlenmesini

 • Taraflar ve Rolleri

  • Satıcı : Faturayı düzenleyerek alıcıya gönderen taraftır. Genel olarak faturalaşma sürecinde alacaklı olan taraftır. Satıcı alıcı ile önceden anlaşmış olmak koşulu ile düzenlediği faturanın alıcı tarafından kabulünü talep edebilir.

  • Alıcı : Faturayı alan veya adına fatura düzenlenen taraftır, faturanın borçlusudur. Faturayı kabul etmek yanında belli şartlar dahilinde reddeden taraftır. Ayrıca belli koşulların gerçekleşmesi halinde iade faturası düzenleyebilmektedir.

Last updated