InvoiceLines

Fatura kalemlerinin(Mal / Hizmet) tüm detaylarının girileceği alandır.

public class EInvoiceLineDto
{
   public string Index { get; set; }
   public string SellerCode { get; set; }
   public string BuyerCode { get; set; }
   public string Name { get; set; }
   public string Description { get; set; }
   public decimal Quantity { get; set; }
   public string UnitType { get; set; }
   public decimal Price { get; set; }
   public decimal AllowanceTotal { get; set; }
   public decimal KDVPercent { get; set; }
   public decimal KDVTotal { get; set; }
   public List<TaxDto> Taxes { get; set; }
   public DeliveryInfoDto DeliveryInfo { get; set; }
   public string ManufacturerCode { get; set; }
   public string BrandName { get; set; }
   public string ModelName { get; set; }
   public string Note { get; set; }
   public string OzelMatrahReason { get; set; }
   public decimal OzelMatrahTotal { get; set; }
}

Index

string Seçimli

Fatura kaleminin sıra numarasının belirtileceği alandır.

SellerCode

string Seçimli

Ürünün satıcı kodunun girileceği alandır.

BuyerCode

string Seçimli

Ürünün alıcı kodunun girileceği alandır.

Name

string Zorunlu

Ürünün adının girileceği alandır.

Description

string Seçimli

Ürünün açıklamasının girileceği alandır.

Quantity

decimal Zorunlu

Miktarın girileceği alandır.

UnitType

string Zorunlu

Birim tipinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Birim Kodları altında belirtilmiştir.

Price

string Zorunlu

Ürün fiyatının girileceği alandır.

AllowanceTotal

decimal Zorunlu

İskonto tutarının girileceği alandır.

KDVPercent

decimal Zorunlu

Ürünün KDV oranının girileceği alandır.

KDV Oranları: 1, 8 ve 18'dir.

KDV Oranı 0 olması durumunda vergi muafiyet sebebi belirtilmelidir. Vergi muafiyet nesnesi için Bkz.

TaxExcemptionReasonInfo

KDVTotal

decimal Zorunlu

Ürünün KDV toplamının girileceği alandır.

Taxes

List Seçimli

Ürüne eklenecek diğer vergilerin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Vergi Kodları altında belirtilmiştir.

public class TaxDto
{
   public string TaxCode { get; set; }
   public decimal Total { get; set; }
   public decimal Percent { get; set; }
   public string ReasonCode { get; set; }
   public string ReasonDesc { get; set; }
}

TaxCode: Vergi kodunun girileceği alandır. string Zorunlu

Total: Vergi toplamının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.

Percent: Vergi oranının girileceği alandır. decimal Vergiye göre değişiklik gösterir.

Girilen vergi kod listeleri bölümünde Tevkifat Kodları altında yer alıyor ise aşağıda bulunan alanların doldurulması zorunludur.

ReasonCode: Kodun girileceği alandır.

ReasonDesc: Kodun açıklamasının girileceği alandır.

Örn: Eğer girilen vergi KDV Tevkifatına ait ise;

EInvoice.InvoiceLines[0].Taxes = [
  {
    TaxCode: "9015",
    Total: 1.72, //1.72 örnek olarak verilmiştir.
    Percent: 40,
    ReasonCode: "601",
    ReasonDesc: "Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik"
  }
]

ManufacturerCode

string Seçimli

Üretici kodunun girileceği alandır.

BrandName

string Seçimli

Marka adının girileceği alandır.

ModelName

string Seçimli

Model adının girileceği alandır.

Note

string Seçimli

Notun ekleneceği alandır.

OzelMatrahReason

string Seçimli

Özel matrah nedeninin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Özel Matrah Kodları altında belirtilmiştir.

Fatura tipi “OZELMATRAH” olması durumunda doldurulacaktır.

OzelMatrahTotal

decimal Seçimli

Özel matrah tutarının girileceği alandır.

Fatura tipi “OZELMATRAH” olması durumunda doldurulacaktır.

Satış bedeli tek kalemde girilecektir. Kalemde gösterilen KDV "Özel Matrah Tutarı" üzerinden hesaplanacaktır.

DeliveryInfo

string Seçimli

IHRACAT faturalarında İhracat bilgilerinin girileceği bölümdür.

public class DeliveryInfoDto
{
   public string GTIPNo { get; set; }
   public string DeliveryTermCode { get; set; }
   public string TransportModeCode { get; set; }
   public string PackageBrandName { get; set; }
   public string ProductTraceID { get; set; }
   public string PackageID { get; set; }
   public decimal PackageQuantity { get; set; }
   public string PackageTypeCode { get; set; }
   public AddressInfoDto DeliveryAddress { get; set; }
}

GTIPNo string Zorunlu GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Numarasının girileceği alandır.

DeliveryTermCode string Zorunlu Mal / Hizmetin Teslim şartının girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Teslim Şartı Kodları altında belirtilmiştir.

TransportModeCode string Zorunlu

Gönderim şekli bilgisinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Gönderim Şekli Kodları altında belirtilmiştir.

PackageBrandName string Seçimli

Mal / Hizmetin bulunduğu Kabın Marka isminin girileceği alandır.

ProductTraceID string Zorunlu

Gümrük Takip Numarasının girileceği alandır.

PackageID string Seçimli

Mal / Hizmetin bulunduğu Kabın Numarasının girileceği alandır.

PackageQuantity decimal Seçimli

Mal / Hizmetin bulunduğu Kabın Adet bilgisi girilir.

PackageTypeCode string Seçimli

Mal / Hizmetin bulunduğu Kabın Cinsinin girileceği alandır. Alabileceği değerler kod listeleri bölümünde Kab Cinsleri altında belirtilmiştir.

DeliveryAddress(Malın Teslim ve Bedelinin Ödeme Yeri) bilgilerinin girileceği alan aşağıda belirtilmiştir.

Zorunlu

public class AddressInfoDto
{
   public string Address { get; set; }
   public string District { get; set; }
   public string City { get; set; }
   public string Country { get; set; }
   public string PostalCode { get; set; }
   public string Phone { get; set; }
   public string Fax { get; set; }
   public string Mail { get; set; }
   public string WebSite { get; set; }
}

Address: Malın teslim yerine ait adres bilgisi girilir. string Zorunlu

District: Malın teslim yerine ait ilçe bilgisi girilir. string Zorunlu

City: Malın teslim yerine ait şehir bilgisi girilir. string Zorunlu

Country: Malın teslim yerine ait ülke bilgisi girilir. string Zorunlu

PostalCode: Malın teslim yerine ait posta kodu bilgisi girilir. string Seçimli

Phone: Malın teslim yerine ait telefon numarası bilgisi girilir. string Seçimli

Fax: Malın teslim yerine ait fax bilgisi girilir. string Seçimli

Mail: Malın teslim yerine ait mail bilgisi girilir. string Seçimli

WebSite: Malın teslim yerine ait web site bilgisi girilir. string Seçimli