EledgerProparties

  public class ELedgerPropartiesDto
  {
    public string Nace { get; set; }
    public string Creator { get; set; }
    public TaxType TaxType { get; set; }
    public int LineCount { get; set; }
    public bool IsBranch { get; set; }
    public string BranchName { get; set; }
    public string BranchNumber { get; set; }
    public bool LedgerPeriod { get; set; }
    public DateTime FiscalYearStart { get; set; }
    public DateTime FiscalYearEnd { get; set; }
    public AccountingPeriod AccountingPeriod { get; set; }
    public bool IsLiquidate { get; set; }
    public DateTime? LiquidateYearStart { get; set; }
  }
    
  public enum TaxType
  {
    IncludeTax = 1,
    ExcludeTax = 2
  }
  
  public enum AccountingPeriod
  {
    AccountingPeriod = 0,
    InterimAccountingPeriod = 1,
    SpecialAccountingPeriod =2
  }
  

ELedgerPropertiesDto Sınıfı Açıklamaları

ELedgerPropertiesDto sınıfı, defter ayarlarını temsil etmek için kullanılan bir veri transfer nesnesidir.

Özellikler:

 1. Nace

  • Tanım Tipi: String

  • Açıklama: Avrupa Birliği'nde kullanılan bir ekonomik faaliyet kodlaması sistemidir. İşletmenin faaliyet alanını tanımlar.

  • Örnek: 620201 kodu, bilgisayar programlama faaliyetlerini ifade eder.

 2. Creator

  • Tanım Tipi: String

  • Açıklama: Defteri oluşturan kişinin adını belirtir.

  • Örnek: Batuhan Öner

 3. LineCount

  • Tanım Tipi: Integer

  • Açıklama: Muhasebe e-defter csv modelindeki toplam satır sayısını belirtir.

  • Örnek: 12000

 4. TaxType

  • Tanım Tipi: TaxType (Enum)

  • Açıklama: Vergi türünü belirtir.

  • Örnek: IncludeTax - defterin vergi detaylı oluşturulmasını sağlar.

  • Örnek: ExcludeTax - defterin vergi detaysız oluşturulmasını sağlar.

 5. IsBranch

  • Tanım Tipi: Boolean

  • Açıklama: İşletmenin bir şube olup olmadığını belirtir.

  • Örnek: false (şube yoksa)

 6. BranchName

  • Tanım Tipi: String

  • Açıklama: Şubenin adını belirtir.

  • Örnek: null (şube yoksa)

 7. BranchNumber

  • Tanım Tipi: String

  • Açıklama: Şubenin numarasını belirtir.

  • Örnek: null (şube yoksa)

 8. LedgerPeriod

  • Tanım Tipi: Boolean

  • Açıklama: Defterin aylık mı yoksa 3 aylık periodlarlamı gönderildiğini belirtir.

  • Örnek: true (defter aylık gönderiliyor)

  • Örnek: false (defter 3 aylık gönderiliyor)

 9. FiscalYearStart

  • Tanım Tipi: DateTime

  • Açıklama: Mali yılın başlangıç tarihini belirtir.

  • Örnek: 2023-01-01T00:00:00 (2023 yılının başlangıcı)

 10. FiscalYearEnd

  • Tanım Tipi: DateTime

  • Açıklama: Mali yılın bitiş tarihini belirtir.

  • Örnek: 2023-12-31T00:00:00 (2023 yılının sonu)

 11. AccountingPeriod

  • Tanım Tipi: AccountingPeriod (Enum)

  • Açıklama: Muhasebe dönemini belirtir.

  • Örnek: AccountingPeriod (normal dönem)

  • Örnek: InterimAccountingPeriod (tasviye dönem)

  • Örnek: SpecialAccountingPeriod (özel dönem)

 12. IsLiquidate

  • Tanım Tipi: Boolean

  • Açıklama: Şirketin tasviye halinde olduğunu belirtir.

  • Örnek: false (iflas etmemişse)

 13. LiquidateYearStart

  • Tanım Tipi: Nullable<DateTime>

  • Açıklama: Tasviye yılının başlangıç tarihini belirtir.

  • Örnek: 0001-01-01T00:00:00 (iflas etmemişse)